تماس

آدرس مرکز

بلوار آجودانیه (شهید سباری) ، روبروی مجتمع فرهنگی بانک ملی ، انتهای خیابان دلارا ، تقاطع خیابان البرز

تلفن

۰۲۱-۲۶۱۲۱۶۳۵

مشاوره

٩٠۵١٣٨٧-٠٩١٢