مزوتراپی چیست؟ مزوتراپی یک تکنیک است. مزوتراپی را میتوان بر روی مو، صورت و بدن انجام داد. مزوتراپی با استفاده از تزریق ویتامین، آنزیم، هورمون و عصاره‌ی گیاهان انجام میشود.  برای...

read more