تزریق ژل لب چیست ؟

با افزایش سن حجم لب کم شده ،ارتفاع لب کاهش یافته و بر جستگی آن در صورت کاهش می یابد. لب فوقانی از دو قسمت لب سفید و لب قرمز تشکیل شده است که  توسط حاشیه  لب (Vermilion Border ) از یکدیگر جدا شده اند . با تشکیل چروک عمودی و موازی در قسمت  سفید لب فوقانی ظاهر نامطلوبی ایجاد می شود و در صورت استفاده از روژ لب بصورت خطوط عمودی قرمز رنگ در لب بالا خودش را نشان می دهد. بطور معمول لب تحتانی حجیم تر از لب فوقانی است و کمی جلوتر از آن قرار گرفته است. می توان گفت لب تحتانی حدودا دو برابر لب فوقانی می باشد. در حالیکه لب بالا و پایین نسبت به هم بعنوان خواهر در نظر گرفته می شوند نیمه راست و چپ هر کدام از لب ها بعنوان دو قلو نسبت به یکدیگر تصور می شوند و وجود  تقارن در این دو نیمه بسیار مهم و اساسی می باشد.  در تزریق ژل لب با حجم دادن و برجسته کردن حاشیه لب  جذابیت  و زیبایی صورت بیشتر می شود.

خط لب شایعترین منطقه ایست که در تزریق ژل لب برجسته می شود. خط لب محل اتــصال لب سفید و لب قرمز به یکدیگر است. تزریق در این ناحیه حجم بیشتری به لبها نمی دهـــد ولی باعث مشخص تر شدن حاشیه لب ها می

Philtrum (جاذبه عشق)

فیلتروم از دو ستون در قسمت مرکزی لب فوقانی تشکیل شده است که به بینی متصل می شوند. با افزایش سن فاصله بین این دو ستون افزایش یافته و ظاهری نامطلوب ایجاد می کنند. در صورت فاصله گرفتن این دو ستون با تزریق در قسمت داخلی این دو ستون می توان آنها را بهم نزدیک تر کرده و ظاهر جذاب تری را بوجود آورد.

Oral Commissures(پیوستگاه گوشه لب ها)

بدلیل تاثیر جاذبه زمین و فشاری که گونه ها به سمت دو طرف لب و خطوط خنده اعمال می کندگوشه لب ها با افزایش سن پایین آمده و ظاهری نامطلوب ایجاد می نمایند. پر کردن این ناحیه ، گوشه های لب را به سمت بالا چرخانـده و ظاهــری شــادتر و مثبت تر ایجاد می کند .

Cupid’s Bow(کمان الهه سرخوشی)

این کمان زیبایی خاصی به لب می دهد و حتی در افراد ی که لب های حجیم و برجسته ای  ندارند در صورتیکه قوس های این کمان  زاویه  بیشتری داشته باشند فرم زیبا و مطلوبی به لب می دهد.  این کمان به شکل عدد   V  در قسمت مرکزی لب بالایی می باشد  و می توان با استفاده از فیلرهـا  آن را بر جسته کرد. تزریق در ناحیه V شکل لب فوقانی همراه با فیلتروم، ظاهر خوشایندتری بـــه لب بالا می دهد .

Tubercle ( برجستگی قسمت میانی لب فوقانی )

برجسته سازی این قسمت در تزریق ژل لب  اهمیت زیادی دارد. برای برجسته سازی لب ،آناتومی طبیعی این عضو ونسبت بین لب بالا و پایین و همچنین رعایت یک تعادل و تناسب منطقی بین حجم لب ها با بقیه نقاط صورت می بایست مد نظر قرار گیرد.

دو اشتباه شایع که در برجسته کردن لب ها ممکن است رخ دهد عبارتند از:

۱-تزریق حجم بسیار زیادی از ژل در لب بالا و پایین که حالت شبیه به منقار اردک و یا پلاتی پوس ایجاد می کند که با تزریق محتاطانه فیلر از بروز این حالت جلوگیری می شود
۲- تزریق حجم یکسان ژل در حاشیه و مرکز لب می باشد که ایجاد لب سوسیس شکل می کند  به این شکل که مقدار فیلری که در حاشیه تزریق می شود برابر مقداری است که در مرکز لب تزریق می شود  برای جلوگیری از این عارضه  می بایست  با تزریق حجم بیشتر در قسمت مرکزی لب از این موضوع پیشگیری  شود.( عمده تزریق می بایست در دو سوم وسط لب انجام شود) این نکته می بایست همواره مد نظر قرار گیرد که اسید هیالورونیک یک ماده جاذب آب می باشد و بعد از تزریق ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش حجم پیدا کند. بنابراین همیشه در اولین تزریق  از تزریق حجم زیاد ژل به لب خودداری نموده تا وضعیت مناسب برای هر بیمار در دفعات بعدی مشخص شود. ماندگاری ژل لب بین ۹ تا ۱۲ ماه است که بسته به جنس آن و متابولیسم بدن فرد و تحریکات موضعی در محل تزریق این زمان متفاوت می باشد. . چنانچه موضع تزریق  در معرض تحریکات فیزیکی از قبیل اشعه ماوراء بنفش خورشید قرار گیرد ماندگاری آن کاهش می یابد.